Vysokoškolská pedagogika - 25.11.

Milé kolegynky a kolegovia,
 
na základe Vašich podnetov nám bolo umožnené realizovať výučbu vysokoškolskej pedagogiky v piatky, aby sa VŠP nikomu nekryla s riadnou výučbou.
 
Ďalšie stretnutia sa uskutočnia v piatok 25.novembra 2022 v miestnosti AE-51   (budú prezenčne, nie online):
  • od 9:00 do 10:00 - Negatívne javy v akademickom prostredí (šikana, mobbing, bossing, sexuálne obťažovanie) a ich prevencia
  • od 10:10 do 11:10 - Empatia, kongruencia a akceptácia vo vysokoškolskom vzdelávaní
  • od 11:30 do 12:30 - Stratégie vzdelávania študentov so špecifickými potrebami - základy
Všetci ste srdečne vítaní (aj tí, čo na tieto témy nie ste prihlásení) 🙂

Ísť späť