KONTAKTNÉ ÚDAJE

Riaditeľka: PhDr. Mgr. Jana Kollár Rybanská, PhD.
e-mail: jana.rybanska@uniag.sk
tel.: +421 37 641 4754

Zástupca riaditeľky: Ing. Filip Tkáč, PhD.
e-mail: filip.tkac@uniag.sk
tel.: +421 37 641 4898

Sekretariát: Ing. Dana Klačková
e-mail: dana.klackova@uniag.sk
tel.: +421 37 641 4892