KONTAKTNÉ ÚDAJE

Riaditeľka: PhDr. Mgr. Jana Kollár Rybanská, PhD.
e-mail: jana.rybanska@uniag.sk
tel.: +421 37 641 4754

Zástupca riaditeľky: PhDr. Miroslav Poláček, PhD.
e-mail: miroslav.polacek@uniag.sk
tel.: +421 37 641 4895

Sekretariát: Ing. Dana Klačková
e-mail: dana.klackova@uniag.sk
tel.: +421 37 641 4892