DPŠ - Akreditované programy

EXTERNÁ FORMA ŠTÚDIA

 

 1. Doplňujúce pedagogické štúdium na výkon pracovnej činnosti učiteľa strednej školy pre odborné vyučovacie predmety obsahovo nadväzujúce na obsah študijného odboru biológia
  • Na doplňujúce pedagogické štúdium možno prijať absolventa neučiteľských študijných programov 2. stupňa vysokoškolského štúdia v odbore biológia.

 

 1. Doplňujúce pedagogické štúdium na výkon pracovnej činnosti učiteľa strednej školy pre odborné vyučovacie predmety obsahovo nadväzujúce na obsah študijného odboru biotechnológie
  • Na doplňujúce pedagogické štúdium možno prijať absolventa neučiteľských študijných programov stupňa vysokoškolského štúdia v odbore biotechnológie.

 

 1. Doplňujúce pedagogické štúdium na výkon pracovnej činnosti učiteľa strednej školy pre odborné vyučovacie predmety obsahovo nadväzujúce na obsah študijného odboru ekonómia a manažment
  • Na doplňujúce pedagogické štúdium možno prijať absolventa neučiteľských študijných programov stupňa vysokoškolského štúdia v odbore Ekonómia a manažment

 

 1. Doplňujúce pedagogické štúdium na výkon pracovnej činnosti učiteľa strednej školy pre odborné vyučovacie predmety obsahovo nadväzujúce na obsah študijného odboru ekologické a environmentálne vedy
  • Na doplňujúce pedagogické štúdium možno prijať absolventa neučiteľských študijných programov stupňa vysokoškolského štúdia v odbore Ekologické a environmentálne vedy

 

 1. Doplňujúce pedagogické štúdium na výkon pracovnej činnosti učiteľa strednej školy pre odborné vyučovacie predmety obsahovo nadväzujúce na obsah študijného odboru poľnohospodárstvo a krajinárstvo
  • Na doplňujúce pedagogické štúdium možno prijať absolventa neučiteľských študijných programov stupňa vysokoškolského štúdia v odbore Poľnohospodárstvo a krajinárstvo

 

 1. Doplňujúce pedagogické štúdium na výkon pracovnej činnosti učiteľa strednej školy pre odborné vyučovacie predmety obsahovo nadväzujúce na obsah študijného odboru potravinárstvo
  • Na doplňujúce pedagogické štúdium možno prijať absolventa neučiteľských študijných programov stupňa vysokoškolského štúdia v odbore Potravinárstvo

 

 1. Doplňujúce pedagogické štúdium na výkon pracovnej činnosti učiteľa strednej školy pre odborné vyučovacie predmety technického zamerania obsahovo nadväzujúce na obsah študijného odboru strojárstvo
  • Na doplňujúce pedagogické štúdium možno prijať absolventa neučiteľských študijných programov stupňa vysokoškolského štúdia v odbore Strojárstvo

 

 1. Doplňujúce pedagogické štúdium na výkon pracovnej činnosti učiteľa strednej školy pre odborné vyučovacie predmety obsahovo nadväzujúce na obsah študijného odboru veterinárske lekárstvo
  • Na doplňujúce pedagogické štúdium možno prijať absolventa neučiteľských študijných programov stupňa vysokoškolského štúdia v odbore veterinárske vedy

 

DENNÁ FORMA ŠTÚDIA

 

 

 1. Doplňujúce pedagogické štúdium na výkon pracovnej činnosti učiteľa strednej školy pre odborné vyučovacie predmety obsahovo nadväzujúce na obsah študijného odboru biológia
  • Na doplňujúce pedagogické štúdium podľa § 43 ods. 4 zákona č. 138/2019 Z. z. možno prijať študenta neučiteľských študijných programov v odbore biológia súbežne so štúdiom inžinierskeho študijného

 

 1. Doplňujúce pedagogické štúdium na výkon pracovnej činnosti učiteľa strednej školy pre odborné vyučovacie predmety obsahovo nadväzujúce na obsah študijného odboru biotechnológie
  • Na doplňujúce pedagogické štúdium podľa § 42 a 43 ods. 4 písm. c) zákona č. 138/2019 Z. z. možno prijať študenta neučiteľských študijných programov v odbore biotechnológie súbežne so štúdiom inžinierskeho študijného

 

 1. Doplňujúce pedagogické štúdium na výkon pracovnej činnosti učiteľa strednej školy pre odborné vyučovacie predmety obsahovo nadväzujúce na obsah študijného odboru ekonómia a manažment
  • Na doplňujúce pedagogické štúdium podľa § 43 ods. 4 zákona č. 138/2019 Z. z. možno prijať študenta neučiteľských študijných programov v odbore Ekonómia a manažment súbežne so štúdiom inžinierskeho študijného

 

 1. Doplňujúce pedagogické štúdium na výkon pracovnej činnosti učiteľa strednej školy pre odborné vyučovacie predmety obsahovo nadväzujúce na obsah študijného odboru ekologické a environmentálne vedy
  • Na doplňujúce pedagogické štúdium podľa §43 ods. 4 zákona č. 138/2019 Z. z. možno prijať študenta neučiteľských študijných programov v odbore ekologické a environmentálne vedy súbežne so štúdiom inžinierskeho študijného

 

 1. Doplňujúce pedagogické štúdium na výkon pracovnej činnosti učiteľa strednej školy pre odborné vyučovacie predmety obsahovo nadväzujúce na obsah študijného odboru poľnohospodárstvo a krajinárstvo
  • Na doplňujúce pedagogické štúdium podľa § 43 ods. 4 písm. zákona č. 138/2019 Z. z. možno prijať študenta neučiteľských študijných programov v odbore poľnohospodárstvo a krajinárstvo súbežne so štúdiom inžinierskeho študijného

 

 1. Doplňujúce pedagogické štúdium na výkon pracovnej činnosti učiteľa strednej školy pre odborné vyučovacie predmety obsahovo nadväzujúce na obsah študijného odboru potravinárstvo
  • Na doplňujúce pedagogické štúdium podľa § 43 ods. 4 písm. zákona č. 138/2019 Z. z. možno prijať študenta neučiteľských študijných programov v odbore potravinárstvo súbežne so štúdiom inžinierskeho študijného programu

 

 1. Doplňujúce pedagogické štúdium na výkon pracovnej činnosti učiteľa strednej školy pre odborné vyučovacie predmety technického zamerania obsahovo nadväzujúce na obsah študijného odboru strojárstvo
  • Na doplňujúce pedagogické štúdium možno prijať študenta neučiteľských študijných programov 2. stupňa vysokoškolského štúdia v odbore Strojárstvo súbežne so štúdiom inžinierskeho študijného programu