Škola otvorená študentom so špecifickými potrebami - záznam

Pri príležitosti Medzinárodného dňa osôb so zdravotným znevýhodnením sa 3. decembra 2021 uskutočnil seminár "Škola otvorená študentom so špecifickými potrebami. Vzhľadom na situáciu sa podujatie realizovalo on-line.

Ísť späť