Škola otvorená študentom so špecifickými potrebami - online seminár

Univerzitné poradenské a podporné centrum SPU v Nitre vás pozýva na seminár Škola otvorená študentom so špecifickými potrebami, ktorý sa uskutoční online 3. decembra 2021 od 9.00 h pri príležitosti Medzinárodného dňa osôb so zdravotným znevýhodnením.

Cieľom medzinárodného dňa osôb so zdravotným znevýhodnením je zvýšiť povedomie o zdravotnom postihnutí/ znevýhodnení, ktoré nemusí byť viditeľné na prvý pohľad, ale stále má výrazný vplyv na život človeka. Ide napríklad o psychické poruchy, poruchy učenia, chronické ochorenia a zdravotné oslabenie. Osoby so zdravotným znevýhodnením boli obzvlášť zastihnuté aj pandémiou vírusu COVID-19, ktorú sprevádza izolácia a zredukovaná ponuka služieb. Tohtoročnou témou Medzinárodného dňa osôb so zdravotným znevýhodnením je „Nie každý hendikep je viditeľný“.

Program

9.00 - 9.15 Oficiálne otvorenie - Ivan Takáč, prorektor pre komunikáciu a prax
9.15 - 9.30 Čo ponúka študentom SPU naše Univerzitné poradenské a podporné centrum? - Jana Rybanská, riaditeľka UPPC
9.30 - 12.00 Blok prednášok
  • Inklúzia študentov - bonus, či nevyhnutnosť? - Filip Tkáč (FEM SPU)
  • IQ 148 a štúdium je nemožné – Inklúzia študentov s poruchami autistického spektra na VŠ - Jana Rybanská (UPPC SPU)
  • Sebadôvera ako faktor výkonu - Simona Belovičová (UPPC SPU)
  • Séria vzdelávacích prednášok pre študentov VŠ so zdravotným znevýhodnením - predstavenie projektu - Miloš Šiška (Profesia.sk)
  • Adaptácia študentov (so špecifickými potrebami) na vysokoškolské štúdium - Miroslav Poláček (UPPC SPU)
13.00 - 13.30 Školská zdravotná sestra - príležitosti a riziká - Andrea Tkáčová
13.30- 14.00 Ponuka Slovenskej poľnohospodárskej knižnice pre študentov so špecifickými potrebami - Beáta Bellérová (SlPK SPU)
14.00- 15.00 Panelová diskusia: Možnosti zlepšenia prostredia vo vzťahu k študentom so špecifickými potrebami

 

Online prenos: MS Teams

Ísť späť