Univerzitné kariérne dni 2022

V dňoch 7.-9.11. 2022 sa pod organizačným zabezpečením Univerzitného poradenského a podporného centra uskutočnili Univerzitné kariérne dni určené pre študentov, ktorých zaujímajú možnosti kariérneho uplatnenia po skončení štúdia na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite. Súčasťou podujatia bola séria prednášok venovaných praktickým zručnostiam a skúsenostiam v nadväznosti na kariérne poradenstvo, ktoré centrum zabezpečuje. Viac o podujatí sa dozviete v reportáži od TV Nitrička.

Ísť späť