Rozvojový projekt: Inovácia systému realizácie pedagogického vzdelávania inžinierov

Slovenská poľnohospodárska univerzita získala podporu na rozvoj Doplňujúceho pedagogického štúdia prostredníctvom rozvojového projektu MŠVVaŠ SR pod odborným vedením Univerzitného poradenského a podporného centra.

Cieľom projektu s názvom Inovácia systému realizácie pedagogického vzdelávania inžinierov prostredníctvom programov Doplňujúceho pedagogického štúdia na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre je vytvorenie nových možností za účelom zvýšenia kvality, kapacity a atraktivity doplňujúceho pedagogického štúdia v kontexte nových programov kvalifikačného vzdelávania predložených na akreditáciu, podpora spolupráce so strednými školami, zabezpečenie výmeny skúseností lektorov s pedagógmi pôsobiacimi v praxi, a v neposlednom rade zvýšenie kompetencií lektorov zabezpečujúcich realizáciu DPŠ na SPU v Nitre.

 

Ísť späť