Psychologické poradenstvo na vysokých školách - panelová diskusia

Fakulta psychológie Paneurópskej vysokej školy v spolupráci s občianskym združením IPčko a Asociáciou školskej psychológie zorganizovali medzinárodnú vedeckú konferenciu "Pozitívna psychológia pre pozitívny život", ktorej súčasťou bola panelová diskusia venovaná psychologickému poradenstvu na vysokých školách s cieľom zdieľania skúseností a výsledkov práce s využitím pozitívnej psychológie v praxu. Podujatia sa aktívne zúčastnila aj riaditeľka UPPC a koordinátorka pre študentov so špecifickými potrebami Mgr. et Mgr. Jana Rybanská, PhD.

Záznam si môžete pozrieť nižšie...

 

 

Ísť späť